O fundacji

Fundacja po DRUGIE działa od 10 lat i pracuje z młodzieżą i młodymi dorosłymi (18-25 lat) zagrożonymi wykluczeniem społecznym
i doświadczającymi bezdomności. mobilka

O fundacji

Fundacja po DRUGIE działa od 10 lat i pracuje z młodzieżą i młodymi dorosłymi (18-25 lat) zagrożonymi wykluczeniem społecznymi doświadczającymi bezdomności.

Uczestnikami wsparcia naszej organizacji są zarówno osoby, które z powodu dysfunkcji w rodzinie, były z niej zabierane i wychowywały się w placówkach (domach dziecka, placówkach socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych), czasem w rodzinach zastępczych. W ostatnich latach coraz częściej przychodzą do nas osoby, które wychowywały się w domu, ale był on nim jedynie z nazwy. Doświadczali przemocy, zaniedbań, samotności. Coraz więcej z nich cierpi z powodu zaburzeń psychicznych.

W fundacji młodzież ma możliwość zakwaterowania w mieszkaniu treningowym, w którym pod okiem opiekuna uczy się samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Prowadzimy mieszkania dla kobiet, mężczyzn i osób LGBTQ+. Jednocześnie uczestnicy wsparcia mogą korzystać z pomocy specjalistów – prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Stawiamy na aktywizację i uniezależnienie młodzieży od pomocy społecznej. Dodatkowo organizujemy szereg innych działań – warsztaty, animacje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wolontariat – których celem jest włączanie młodzieży w nurt życia społecznego
i kulturalnego. 

Poza wsparciem dla młodzieży w kryzysie bezdomności nasza organizacja działa na rzecz nastoletnich i usamodzielniających się matek i ich dzieci. By pomóc młodym kobietom, które często doświadczają społecznego ostracyzmu i samotnego macierzyństwa, nie mogą też liczyć na swoje rodziny – budujemy dla nich dom. Mają w nim znaleźć nie tylko dach nad głową, ale również pomoc w dorastaniu do roli matki.